ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

Участь д. геогр. н., професора Калька А. Д. у роботі спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

21-22 грудня 2021 року викладач ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП», доктор географічних наук, професор Калько Андрій Дмитровичбрав участь у роботі (у змішаному режимі) спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 із захисту дисертацій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

1

Спеціалізованою радою було заслухано два захисти докторських дисертацій за спеціальностями 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (Сорокіна Л. Ю., тема: «Генетико-ландшафтознавче дослідження антропогенно змінених ландшафтів України») та 11.00.02 – економічна і соціальна географія (Пугач С. О., тема: «Комунікаційні мережі регіону: теорія, методологія, практика соціально-географічного дослідження»).

2

В результаті змістовного обговорення результатів досліджень, членами наукового зібрання висловлювалися думки про високий фаховий рівень представлених робіт.

За підсумками таємного голосування обидва здобувачі набрали максимально можливу кількість позитивних голосів.

3

Організаційна частина роботи спецради була присвячена питанням переформатування діяльності у 2022 році за вимогами Закону України «Про вищу освіту».