ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

Виробнича технологічна практика студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

У період з 25.11.21 по 29.12.21р. студенти груп 9Т-4, Т-4 та БМБ-2 проходили технологічну практику на будівельних підприємствах нашої області. Головним завданням технологічної практики є ознайомлення студентів з організацією виробничого процесу, закріплення знань, одержаних при вивченні спеціальних дисциплін і набуття практичних навичок по спеціальності.

Великий вплив на добросовісне ставлення до виробничо-технологічної практики має захист звітів, студенти мають можливість представити власні досягнення, проаналізувати структуру різних підприємств, здійснити обмін набутим досвідом та ознайомитися з новітніми технологіями, що впроваджуються у будівельній та комунальній галузі народного господарства.

abc

de