ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

Рейтинг успішності студентів державної форми навчання для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю І семестру 2021-2022 навчального року на СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2022 р.

Бакалаври

Молодші бакалаври

Спеціальність 101 "Екологія"

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Спеціальність 113 "Прикладна математика"

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"