ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

Залучення стейкхолдерів до викладання дисципліни «Водопостачання і водовідведення»

    1Для викладання питання «Сучасний стан водопостачання і водовідведення в Україні» дисципліни «Водопостачання і водовідведення» у групах студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» була запрошена керівниця навчально-дослідно-випробувального Центру сучасних водних технологій на базі ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського, президентки громадської організації "Всеукраїнське Водне Товариство WaterNet", д.т.н., професорки Мітченко Тетяни Євгенівни. У зв’язку з дистанційною формою навчання заняття відбулося в онлайн форматі.

    Пані Тетяна підготувала лекцію на тему «Українська водна криза та шляхи її подолання», де порівняла забезпеченість України водними ресурсами в порівнянні з іншими країнами Європи, ознайомила із об’ємами водоспоживання, основними ознаками української водної кризи та шляхами її подолання. Також були розглянуті питання забезпечення населених міст централізованим водопостачанням і водовідведенням, а також сучасний стан даних інженерних мереж по Україні.

23

45

67

8