Технічний коледж НУВГП | м.Рівне

Наукова робота магістранта кафедри екології

Наукова робота магістранта кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП, інженера Технічного коледжу НУВГП Беседюка Володимира на тему «Підвищення екологічної безпеки на підприємствах молочного виробництва» зайняла І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія», що відбувся 28-30 березня 2018 р. у Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка. Наукові керівники: завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор сільськогосподарських наук, професор Клименко М.О.; Директор Технічного коледжу, професор кафедри хімії та фізики НУВГП, Заслужений винахідник України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Яцков М.В.