ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП"

Про ліцензування спеціальностей освітнього ступеня «молодший бакалавр» у Технічному коледжі НУВГП

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №975-л від 30.10.2019 р. «Про ліцензування освітньої діяльності»   для Технічного коледжу НУВГП було розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування початкового рівня (короткий цикл) спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня молодший бакалавр.